Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

// Informatyka śledcza/kryminalistyczna

Obecnie w szybkim tempie przybywa na rynku urządzeń, które umożliwiają: przeglądanie Internetu, płacenie, obsługiwanie aplikacji czy mailowanie. Niemal wszystkie informacje wytwarzane przez te urządzenia są archiwizowane w cyfrowej postaci. To sprawia, że znacząca ilość czynów zabronionych jest popełniana przy pomocy nowych technologii, co powoduje znaczący wzrost znaczenia informatyki śledczej w gromadzeniu dowodów.

Informatyka śledcza to bardzo ważny obszar działań w każdej sytuacji, w której można skorzystać z dowodów w postaci cyfrowej w celu udowodnienia jakiejś tezy. Odzyskiwanie danych z nośników cyfrowych jest jednym z etapów pracy informatyka śledczego, który może dokonać tego samodzielnie lub z pomocą specjalisty. Zgromadzony przez nich materiał to dowód elektroniczny.

mężczyzna obsługujący telefon komórkowy nocą
01
Darmowa
diagnoza

02
Odzyskanie
danych

03
Uśmiech
na twarzy

// Informatyka śledcza/kryminalistyczna

Informatyka śledcza – czy tylko dla organów ścigania?

Informatyka śledcza, choć tak brzmi, nie jest dziedziną wykorzystywaną tylko przez organy ścigania. Obecnie każdy może skorzystać z usług wchodzących w zakres informatyki śledczej. Prócz wspomnianych już organów ścigania oraz środowisk prawniczych, z oferty mogą skorzystać:
 • Osoby fizyczne, których celem jest zdobycie materiałów, np. w sprawach rozwodowych czy alimentacyjnych.
 • Klienci biznesowi, którzy chcą pozyskać dowody, np. w przypadkach kradzieży danych firmowych.
 • Środowiska detektywistyczne w ramach świadczonych przez nich usług.
Informatyka śledcza/kryminalistyczna – usługa na miarę naszych czasów
// Informatyka śledcza/kryminalistyczna

Co to jest dowód elektroniczny w informatyce śledczej?

Dowodem elektronicznym pozyskanym przez informatyka śledczego są pliki, które zostały odzyskane z nośnika cyfrowego, a noszą znamiona czynu zabronionego lub zwierają treści, które wg informatyki śledczej są istotne z punktu widzenia prowadzonego postępowania – np. pornografia dziecięca, ale również cyberstalking. Do najczęstszych dowodów w informatyce śledczej zalicza się:
 • historię połączeń telefonicznych i korespondencji przy użyciu komunikatorów internetowych,
 • wiadomości sms i mms,
 • wiadomości e-mail i zawartość programów pocztowych,
 • fotografie oraz nagrania video,
 • historia przeglądarki oraz zawartość danych na dysku,
 • inne możliwe do odzyskania treści wcześniej usunięte z nośnika.
Nośniki, z których mogą pochodzić dowody elektroniczne pozyskiwane w informatyce śledczej:
 • komputerowe dyski twarde oraz dyski ssd,
 • telefony komórkowe starej generacji, smart fony oraz nośniki pracujące w urządzenia mobilnych,
 • karty pamięci oraz pendrive’y,
 • dyktafony oraz rejestratory w monitoringu i telewizji przemysłowej,
 • wszelkie inne cyfrowe nośniki danych.
// Informatyka śledcza/kryminalistyczna

Informatyka kryminalistyczna – niezbędny raport informatyka śledczego

Informatyka śledcza jest nazywana inaczej informatyką kryminalistyczną lub sądową. W jej obszarze leży pozyskiwanie, analiza oraz interpretacje dowodów elektronicznych, które mogą być wykorzystane w procesie sądowym. W związku z tym niezbędnym jest, by w informatyce kryminalistycznej zwieńczeniem pracy specjalisty było opracowanie raportu z przeprowadzonego procesu. Zawiera on ujawnione dowody elektroniczne, kolejne ustalenia oraz wnioski. W wypadku współpracy z organami ścigania, informatyk śledczy jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania postawione w zleceniu w sposób jasny i czytelny dla wszystkich stron.

Obecnie informatyka śledcza najwcześniej wykorzystywana jest przez nas w sprawach, które dotyczą:

 • odzyskiwania danych z telefonów komórkowych – skasowanych wiadomości, połączeń, kontaktów, zdjęć i nagrań video,
 • kradzieży danych,
 • przestępstw, które popełniane są przez pracowników,
 • usuwania czy kradzieży danych firmowych.

Nie wszystkie dane są możliwe do odzyskania w usłudze z zakresu informatyki kryminalistycznej. Nie chodzi tutaj o obszar, którego ona nie dotyczy, a jedynie możliwości technologiczne. Warto pamiętać, że w wypadku, gdy ustawienia fabryczne urządzenia(najczęściej smartfony iOS , Android) zostaną przywrócone, informatyk śledczy nie ma możliwości odzyskania danych.