Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Case study
Wd10evvs - uszkodzenie dysku Western Digital (WD)

Przy odzyskiwaniu danych z dysków warto sięgać po profesjonalną pomoc. Nieumiejętne rozpoznanie problemu lub niezabezpieczenie urządzenia podczas naprawy może doprowadzić do nieodwracalnej utraty części danych. Przyczyną uszkodzenia dysku Western Digital  (wd10evvs), który do nas trafił, była m.in. właśnie taka ingerencja niedoświadczonego serwisanta.

zdjęcie otwartego dysku wd10evvs
uszkodzenie dysku Western Digital (WD) – wnętrze dysku

Uszkodzenie dysku Western Digital (WD) wd10evvs – strefa serwisowa

Uszkodzenia dysku WD są dość często spotykane ze względu na swoją popularność na rynku. Obszar ten zawiera wszystkie kluczowe informacje, które są specyficzne dla dysku i konieczne do translacji danych.

Najczęstsze objawy uszkodzonej strefy serwisowej to:

  • niewykrywanie nośnika przez system (również w sytuacji, gdy słuchać jego normalny start),
  • niepoprawne odczytanie informacji (np.: uszkodzenie translatora),
  • widoczna informacja o tym, że  dysk jest „zajęty”, pali się kontrolka „busy”,
  • brak możliwości odczytania jakiegokolwiek sektora dysku.

Uszkodzenie dysku Western Digital (WD) wd10evvs – naprawa

Uszkodzenie dysku WD miało miejsce 6 lat temu, a jego naprawy podjął się jeden z serwisów komputerowych. Niestety niewiedza czy też zaniedbanie ze strony serwisanta zmniejszyło szanse na odzyskanie przez nas wszystkich danych. Otwarcie uszkodzonego dysku Western Digital powinno się dobyć w komorze laminarnej, która pozwala utrzymać obszar roboczy wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Zaniechanie użycia tego specjalistycznego sprzętu doprowadziło do zanieczyszczenia dysku, co znacząco podwyższyło koszty naprawy oraz zmniejszyło jej efektywność.

uszkodzenie dysku WD - starta głowica h0
wd10evvs – głowica h0 z uszkodzonego dysku WD
uszkodzenie dysku WD - starta głowica h1
wd10evvs – głowica h1 z uszkodzonego dysku WD
uszkodzenie dysku WD - starta głowica h2
wd10evvs – głowica h2 z uszkodzonego dysku WD
uszkodzenie dysku WD - starta głowica h3
wd10evvs – uszkodzona głowica h3

W naszej ocenie pierwotną przyczyną uszkodzenia dysku WD (wd10evvs)była awaria wcześniej już opisywanej strefy serwisowej, tzw. „slow”. Uszkodzony dysk WD został przez nas odpowiednio wyczyszczony, podstawiliśmy nowy zespół głowic, a najważniejsze dane odzyskaliśmy.

Uszkodzenie dysku Western Digital w strefie serwisowej to awaria, której naprawy nie należy podejmować się samemu. Zachęcamy, żeby usunięcie tego typu usterek pozostawić zaufanym specjalistom. Odzyskiwanie danych przy konieczności pracy w strefie serwisowej wymaga dużej wiedzy z obszaru budowy dysku i jego działania. Nieumiejętne próby naprawy mogą doprowadzić do bezpowrotnej utraty zapisanych danych.